Το Influencer Marketing είναι η πρακτική της χρήσης ατόμων (influencers) με μεγάλο αριθμό ακολούθων στα κοινωνικά δίκτυα, για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών σε συγκεκριμένους καταναλωτικούς κύκλους. 

Οι influencers μπορούν να προωθήσουν προϊόντα μέσω φωτογραφιών, βίντεο ή άλλων μορφών περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα, και η διαφήμιση αυτή συνήθως είναι στοχευμένη στο κοινό του influencer.